Newturf.dk

Handelsbetingelser

Forberedelse:

Vi giver i god tid information om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er du ikke hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til græsplænen samt at den er opryddet og klippet. Er der i den sammenhæng noget vi bør være opmærksomme på, er det vigtigt, du informerer os om dette.

 

  1. Det er vigtigt at der er fri adgang til haven, og der er klargjort en adgangsvej på minimum 180 centimeter i bredden da vi skal bruge dette til at komme ind med maskinerne.­­­­­­
  2. Hvis der er tale om en omlægning af græsplæne, er det vigtigt at græsplænen er klippet helt i bund, da dette giver de bedste arbejdsbetingelser for vores maskiner og dermed det bedste resultat.
  3. Arealet skal være ryddet, uanset om der er tale om anlægning eller omlægning af græsplæne. Nogle af de genstande vi oftest oplever er blandt andet havemøbler, potteplanter, byggeaffald og store sten og grene.
  4. Har man fældet træer eller lignende på området er det vigtigt at der er blevet rodfræst i en dybde af minimum 30 cm, da gamle rødder kan ødelægge vores maskiner.

 

Afbestilling:

Vi planlægger vores opgaver ved kunder præcist og optimalt, så vi kan lave god logistik, for i sidste ende at kunne lave fordelagtige priser. Det betyder, at såfremt du afbestiller, har vi allerede brugt en del tid på at forberede os, og har måske sagt nej til en anden kunde. Det koster derfor:

 

  • 700 kr. 5 arbejdsdage inden udførelse
  • 1200 kr. 2 arbejdsdage inden udførelse

 

Betaling:

Efter opgaven er udført sender vi en faktura på mail med en betalingsfrist på 5 dage. Fakturaen skal herefter betales via bankoverførsel. Det er kun muligt at betale kontant ved særlig aftale.

Pris/Kontrolopmåling

Når du bestiller et tilbud hos Newturf ApS, har vi mulighed for at lave en opmåling via satellitbilleder og udarbejder en pris med det samme. Såfremt tilbuddet bliver accepteret, laver vi en endelig kontrolopmåling ved ankomst på adressen. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Såfremt arealet er +- 20% af det oprindelige tilbud, fortsætter vi rensningen, uden at kontakte kunden. Såfremt det er mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, kontakter vi kunden, før vi foretager os yderligere.

 

Nedgravede ledninger og andre rørføringer:

Det er kundens ansvar at informerer Newturf ApS om eventuelt nedgravede ledninger, kloakering eller andre former for rørføringer der kan blive beskadiget under udførelsen af arbejdet. Hvis der er tale om anlægning eller omlægning af græsplæne uden grubning skal kunden informerer om alle kabler der ligger mindre end 30 centimeter nede i jorden, er der tale om anlægning eller omlægning af græsplæne inklusiv grubning skal kunden informerer om alle kabler der ligger mindre end 70 centimeter nede i jorden.

 

  • Er Newturf ApS ikke informeret om et kabel og ender med at beskadige dette er det kundens ansvar at udbedre skaden.
  • Er Newturf ApS informeret og ved en fejl alligevel kommer til at beskadige et kabel eller lignende står vi selvfølgelig for alle omkostninger i forbindelse med udbedring af skaden.

 

Oprydning og rengøring:

Efter en anlægning eller omlægning af græsplæne sørger Newturf ApS selvfølgelig for at efterlade området så pænt som muligt, det betyder at vi fjerner alt affald der måtte komme i forbindelse med opgaven, samt fejer alle fliser og andet der måtte være kommet jord på. Man må som kunde regne med at det vil kunne ses på fliser eller anden belægning at der er blevet udført et stykke arbejde, og det vil kunne være nødvendigt at vaske sine fliser med en kost og en spand vand efter udført arbejde.